Onze service maken wij helemaal compleet met onze eigen Bevela Techniek afdeling. Bevela Techniek verzorgt advies, verkoop, keuring, onderhoud en reparatie van uw apparatuur en klimmateriaal. Een extra garantie voor kwaliteit!

Bij de afdeling Techniek van Bevela kunt je terecht voor de volgende keuringen:
• Elektrische keuringen NEN 3140
• Klimmateriaal keuringen NEN-EN 2484/1004

Eens per jaar is het keuren van arbeidsmiddelen als ladders, trappen, steigers, machines en gereedschappen verplicht volgens de Arbowet (1999). Iedere ondernemer is aansprakelijk wanneer er wordt gewerkt met arbeidsmiddelen die niet aan de eisen voldoen. Boetes en sancties tot het stilleggen van werk kunnen volgen wanneer niet aan deze regelgeving voldaan wordt.  

Wil je helemaal ontzorgd worden op dit gebied? Sluit dan een keuringscontract bij ons af en wij verzorgen de keuringen secuur en op tijd. Neem contact op met onze afdeling Techniek:

Eens per jaar bent u verplicht om arbeidsmiddelen als ladders, trappen, steigers, machines en gereedschappen te laten keuren volgens de Arbowet (1999). Als ondernemer bent u aansprakelijk als er wordt gewerkt met arbeidsmiddelen die niet aan de eisen voldoen. U kunt beboet worden voor het niet naleven van deze wet maar ook kunnen u sancties als het stilleggen van het werk worden opgelegd.

Sluit u een keuringscontract af bij Bevela? Dan houden wij deze termijnen voor u in de gaten. Dat is dan weer een zorg minder voor u! En kunt u zich met andere belangrijke zaken bezig houden.

Eens per jaar bent u verplicht om arbeidsmiddelen als ladders, trappen, steigers, machines en gereedschappen te laten keuren volgens de Arbowet (1999). Als ondernemer bent u aansprakelijk als er wordt gewerkt met arbeidsmiddelen die niet aan de eisen voldoen. U kunt beboet worden voor het niet naleven van deze wet maar ook kunnen u sancties als het stilleggen van het werk worden opgelegd.

Sluit u een keuringscontract af bij Bevela? Dan houden wij deze termijnen voor u in de gaten. Dat is dan weer een zorg minder voor u! En kunt u zich met andere belangrijke zaken bezig houden.

zelfde blik, andere visie