Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met dit e-mail bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, bevestigingen en leveringen zijn uitsluitend de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland (VVVH) van toepassing, welke gedeponeerd zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam onder depotnr. 25/2003, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Bevela B.V. geregistreerd bij de KvK onder nummer 66224373 en is onderdeel van Van Eijk Groep

zelfde blik, andere visie