Bouwvak nog wat ie was?

15 juli 2021

Al jaren bestaat er geen verplichte bouwvak meer. Officieel bestaat de bouwvak al sinds 1981 niet meer en is het niet meer centraal opgenomen in de CAO voor de bouwnijverheid. 

Tot een paar jaar geleden hielden de meeste bouwbedrijven zich nog wel aan deze periode, maar uit een onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat minder dan 28% van de bedrijven in de bouwsector zich aan deze periode houdt.

Wel wordt er door de branchvereniging Bouwend Nederland nog steeds adviesvakantiedata vastgesteld die door veel bedrijven worden opgevolgd. Zo kan het zijn dat je werkgever, in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, afspreekt dat het bedrijf in de zomer is gesloten. Maar er zijn ook bedrijven die in overleg met de werknemer zelf de vakantie data bepaalt. Controleer daarom altijd wat de afspraken zijn bij jouw organisatie. 

De ervaring binnen Bevela is dat er zeker een terugloop is in de zomer, maar veel minder dan 10 jaar geleden. Wij werken dan ook gewoon door. Wel hanteren we gedurende de bouwvakperioden aangepaste openingstijden. Bekijk hier de actuele openingstijden van jouw filiaal. 

zelfde blik, andere visie