Waasvorming

Komt dit u bekend voor ? U heeft een mooie buitenklus tot volle tevredenheid opgeleverd…
wordt u na een aantal maanden gebeld. Er ligt een witte waas over het schilderwerk...

Witte waas op alkydharsverflagen
In de praktijk komt het regelmatig voor dat op geschilderde oppervlakken een witte waas te zien is. Deze witte aanslag blijkt in veel gevallen met een droge doek of met een natte spons redelijk eenvoudig te verwijderen. Na het weg poetsen van de witte waas komt het in de praktijk helaas regelmatig voor dat de witte waas weer terug keert.

Hoe ontstaat deze witte waas?
Hier is door diverse lakfabrikanten uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uit onderzoek is gebleken dat de waasvorming veelal wordt veroorzaakt door stikstofverbindingen uit de atmosfeer die reageren met in de omgeving aanwezig zijnde zwaveldioxide (SO2). Uiteindelijk ontstaat ammoniumsulfaat.

Hoe zit dat in de dagelijkse praktijk?
Vooral oxidatief drogende verven, zoals oplosmiddel houdende alkydharsverven zijn gevoelig voor dit verschijnsel.

Vooral bij geschilderde objecten in de buurt van zware industrie of energiecentrales, maar ook bij verkeerswegen bestaat er een grotere kans op deze waasvorming. Ditzelfde geldt ook voor streken met veel land- en tuinbouw, waar sprake is van intensief gebruik van stal- en kunstmest. Is er daarnaast ook nog sprake van een relatief hoge luchtvochtigheid dan zal de kans op waasvorming toenemen.

Wat nu?
Oppervlakken waarbij sprake is van waasvorming zijn het beste te reinigen met schoon water en een zachte spons. Wanneer waasvorming na reiniging opnieuw zichtbaar wordt, is reinigen met een ontvettingsmiddel danwel een licht polijstend middel zoals bijvoorbeeld Ncoat Clean Care vaak doeltreffender. 

Na het reinigen van de oppervlakken ziet het schilderwerk er weer uit als net opgeleverd. Zie hieronder een prachtige voordeur van Schildersbedrijf Beumer uit Amersfoort.

Vraag bij uw Bevela vestiging naar het beschikbare product.

zelfde blik, andere visie